Ontwikkeladvies

4 jul 2020

Sanny Stat 2minds - ontwikkeladvies45plus

Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ontwikkeladvies geldt voor alle leeftijden van 18 t/m 66 jaar, een loopbaanadviseur kan hiervoor subsidie aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.

Werkend naar de pensioenleeftijd

Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt, is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Na registratie krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Contact

Sanny Stet 2minds
Haarlem
Werkgebied: Noord- en  Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland

Actueel