Counseling

sanny stet - counseling

Counseling

Counseling is een professionele activiteit die gericht is op het vergroten van de capaciteit van cliënten, levensproblemen te hanteren. Het gaat erom cliënten uit te dagen hun eigen kracht en hun eigen mogelijkheden (weer) volop te benutten. Het doel is de autonomie binnen de sociale, professionele en culturele omgeving waarin de cliënt leeft en werkt, te laten toenemen. Counseling is pragmatisch en resultaatgericht, met als doel het weer in balans brengen van een cliënt of relatie.

“Make the impossible possible.”

In mijn werk als counselor, volg ik de principes van de TA (transactionele analyse): ik ben OK, jij bent OK, de cliënt is zelf goed in staat om zijn eigen afwegingen te maken: hij/zij is een autonome persoonlijkheid. De TA biedt een optimistische theorie en een op groei en ontwikkeling gerichte praktijk. Iedereen, met uitzondering van mensen met een ernstige hersenbeschadiging, heeft het vermogen om zelf na te denken. Iedereen heeft verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen leven. Wat je overkomt, heb je niet altijd in de hand. Hoe je er vervolgens mee omgaat wel. Dat vraagt dikwijls denkwerk waartoe ieder zelf in staat is. 

Sanny Stet - coaching
sanny stet - counseling

Contact

Sanny Stet 2minds
Haarlem
Werkgebied: Noord- en  Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland

Actueel